Užitečné tipy

Jak žít život přijetím slibu celibátu

Pin
Send
Share
Send
Send


Celibát je životní styl, ve kterém se člověk buď zdrží sexuálních vztahů, nebo nevstoupí do manželství nebo obojího. Udržovat slib celibátu je obtížné bez ohledu na důvody (možná se chystáte stát se knězem nebo to děláte pro své osobní důvody). Slib celibátu dávají lidé, kteří chtějí žít svůj život, aniž by vstoupili do fyzického vztahu s jinou osobou. Toto rozhodnutí není vždy učiněno z náboženských důvodů nebo v souvislosti s některými povinnostmi. Člověk si může jednoduše vybrat tento způsob života, protože to považuje za správné. S pomocí tipů, které dáváme v tomto článku, as podporou blízkých (a možná také pomocí výše uvedených), můžete dodržovat svůj slib. Vytvoření tohoto slibu samozřejmě není snadné, zejména pokud lidé ve vašem okolí nesouhlasí s vaší volbou. Život celibátu má však své výhody. Pokud najdete zajímavé aktivity pro sebe, můžete překonat pokušení porušit slib.

Celibát v moderním křesťanství

Je považováno za [ kým? ] to slib celibátu jako takový, to bylo rozšířené v církvi, na západě i na východě, i když o tom bylo jen málo dokumentů. Apoštol Pavel napsal, že s manželstvím není nic špatného, ​​ale ti, kdo praktikují celibát, dělají lépe:

Nesezdaný muž se stará o Pána, jak potěšit Pána, a ženatý muž se stará o věci světa, jak potěšit svou ženu. Ale ten, kdo je pevně ve svém srdci a není omezen chtíčem, ale je dominantní ve své vůli, se rozhodl udržet svou pannu ve svém srdci. 7: 32,37

Apoštol Peter a apoštol Filip byli oddáni. Pokud jde o přítomnost manželky, apoštol Pavel má různé verze (viz apoštol Pavel). Podle Klementa Alexandrijského se apoštol Pavel oženil:

Nebo nebudou apoštoly počítat? Peter a Filip měli děti, Filip se také oženil se svými dcerami, Paul neváhá pozdravit svou ženu v jednom epištole, kterého si nevzal s sebou, aby nekomplikoval svou práci služby.

Clement zpochybňuje gnostiky, z nichž všichni učitelé - od Marciona po Maniho - viděli v celibátu nezbytnou podmínku pro život křesťanského gnostika. Podle nich nelze mít manželky nebo manžele nebo mít pohlavní styk mimo manželství za plnoprávného člena křesťanské gnostické církve, přestože má právo účastnit se setkání gnostiků a tam poslouchat všechno dobré.

Celibát pro duchovenstvo byl poprvé zakotven v pravidlech katedrály Elviru (začátek 4. století), který vyžaduje, aby biskupové, presbyteri, jáhni a subdiakonové byli trvale vyloučeni a dokonce jim bylo odpuštěno smrt na jejich smrtelném loži (pravidlo 18).

Celibát v moderním křesťanství

Pin
Send
Share
Send
Send